II rok WF NS pływanie

09.06.2020

II rok WF I stopnia, studia NIESTACJONARNE 2019/2020

Studenci, którzy nie rozliczyli się z przedmiotu PŁYWANIE z 3 semestru proszeni są o kontakt e-mailowy z Panią mgr Hanną Maksim (hanna.maksim@awf.gda.pl) w celu ustalenia formy zaliczenia przedmiotu

Wróć