ETAPY REKRUTACJI - KROK PO KROKU

Drodzy Kandydaci, poniżej przedstawiamy wymagane kroki w procesie związanym z przyjęciem na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

KROK 1  Rejestracja kandydata w systemie IRK - https://irk.awf.gda.pl

KROK 2  Uzupełnienie wyników matury oraz załączenie wymaganego kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem w systemie IRK

KROK 3  Wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł za każdy kierunek na indywidualne konto wygenerowane w systemie IRK

KROK 4  Zakwalifikowanie się na wstępna listę kwalifikacyjną

KROK 5  Dostarczenie lub przesłanie pocztą oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie przez komisję rekrutacyjną

KROK 6  Zakwalifikowanie się na ostateczną listę kwalifikacyjną.