Wydawnictwo

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego znajduje się w wykazie MNiSW  dot. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe  (Poziom I - 80 punktów).

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Pracownicy Wydawnictwa Uczelnianego

Główny specjalista ds. wydawniczych
mgr Katarzyna Dzierżanowska
katarzyna.dzierzanowska@awf.gda.pl


Specjalista ds. wydawniczych
mgr Joanna Frączkowska-Górska
joanna.gorska@awf.gda.pl

pokój 115 A

tel. 058/ 554-71-61
wydawnictwo@awf.gda.pl

Współpracują z nami m.in.

KRAKOWSKA KSIĘGARNIA KULTURY FIZYCZNEJ

ul Nad Potokiem 6/31
30-830 Kraków
tel. 502261114 e-mail: ksiegarnia@sporty.pl

Księgarnia Sportowo-Medyczna
Al. I. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna AWF, pok. 39
51-612 Wrocław
www.sportowo-medyczna.pl
sklep@sportowo-medyczna.pl

PUBLIKACJE ZWARTE

Wydawnictwo Uczelniane publikuje książki naukowe i dydaktyczne, a więc monografie, podręczniki, skrypty, poradniki.

Maszynopis książki składanej do druku należy dostarczyć w postaci zgodnej z instrukcją dla Autorów:

PERIODYKI NAUKOWE

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (ukazujący się od 1994 do 2008 roku jako RESEARCH YEARBOOK) jest recenzowanym czasopismem open access, ukazującym się kwartalnie on-line. Publikowane są w nim prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w całości w języku angielskim. Indeksowany m.in. w  ESCI - Web of Science Group, EBSCO, Index Copernicus.

JOURNAL OF HUMAN PERFORMANCE AND HEALTH

JOURNAL OF HUMAN PERFORMANCE AND HEALTH jest recenzowanym czasopismem open access, ukazującym się kwartalnie w wersji elektronicznej.

JoHPaH jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, powstałym w wyniku transformacji Rocznika Naukowego ukazującego się w AWFiS w latach 1991-2018.

W czasopiśmie publikowane są artykuły o tematyce z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów sportu.

www.johpah.com

ROCZNIK NAUKOWY