Ogłoszenia AWFiS

Szkolenie BHP dla studentów I roku - DRUGI TERMIN

16.10.2020

Ponieważ nie wszyscy studenci I roku odbyli szkole BHP zostanie ono udostępnione studentom ponownie w okresie 19-28.10.2020

Więcej...

Zmarł Aleksander Giczewski

13.10.2020

Z żalem informujemy że po chorobie zmarł nasz pracownik Pan Aleksander Giczewski.

Więcej...

KONFERENCJA PRASOWA KS AZS AWFiS Gdańsk

02.10.2020

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na konferencję prasową organizowaną przez Klub Sportowy KS AZS AWFiS Gdańsk. Temat konferencji: „Tworzymy przyszłość w poszanowaniu historii – kierunki funkcjonowania Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk na lata 2020–2023”

Więcej...

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

25.09.2020

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbywać się będzie wyłącznie w formie online.

Więcej...

Projekt PARKING GETS SMART

25.08.2020

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area (Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Więcej...

Kredyty studenckie

24.08.2020

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Więcej...