Rocznik Naukowy

ROCZNIK NAUKOWY AWFiS w Gdańsku był recenzowanym, punktowanym (ostatnia punktacja 6 pkt. w ujednoliconym wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW z 23 grudnia 2015 r.) czasopismem naukowym AWFiS; ukazywał się w latach 1991 - 2018.

Publikowano w nim oryginalne prace naukowe powstałe w wyniku badań własnych oraz prace przeglądowe dotyczące nauk o sporcie, w szczególności technologii treningu sportowego i pedagogiki sportu, nauk o zdrowiu, a zwłaszcza teorii aktywności fizycznej i zdrowia, nauk o turystyce z perspektywą teorii i pedagogiki turystyki aktywnej, kulturowej i regionalnej.

Czasopismo uległo przekształceniu i od grudnia 2019 roku ukazuje się on-line jako anglojęzyczny kwartalnik zatytułowany Journal of Human Performance and Health www.johpah.com.

LISTA RECENZENTOW
 
Recenzenci tomu XXVIII (2018)
Karolina Buczkowska-Gołąbek
Tomasz Czuba
Marzena Grdeń
Halina Hanusz
Wojciech Janicki
Joanna Jedel
Maciej Łuczak
Agnieszka Maciejewska-Skrendo
Beata Meyer
Radosław Muszkieta
Henryk Olszewski
Andrzej Rykała
Marek Sawczuk
Dariusz Słapek
Aleksander Stuła
Renata Urban
Andrzej Wieczorek
Monika Żmudzka
 

Recenzenci tomu XXVII (2017)
Tadeusz Ambroży
Waldemar Andrzejewski
Jarema Batorski
Iwona Bąk
Maciej Bernasiewicz
Anna Bodasińska
Dagmara Budnik-Przybylska
Jan Wojciech Cynarski
Henryk Duda
Ewa Dybińska
Roland Fiszer
Tomasz Gabryś
Marzena Grdeń
Ewa Grymel-Kulesza
Monika Guszkowska
Halina Hanusz
Janusz Iskra
Małgorzata Kawa
Kazimierz Kochanowicz
Marcin Kochanowski
Stanisław Kowalik
Wioletta Łubkowska
Tomasz Marcysiak
Radosław Muszkieta
Andrzej Pawłucki
Marek Popowczak
Andrzej Rokita
Ewa Rydzewska
Jerzy Sadowski
Stanisław Sawczyn
Aleksander Stuła
Jan Supiński
Dorota Szade
Danuta Umiastowska
Marta Wieczorek
Agnieszka Zalewska-Meler
Kamil Zeidler
Janusz Zieliński
Monika Żmudzka-Brodnicka

Recenzenci tomu XXVI (2016)
Ryszard Bartoszewicz
Anna Bodasińska
Andrzej Buczyński
Dagmara Budnik-Przybylska
Henryk Duda
Marzena Grdeń
Igor Grigus
Halina Hanusz
Krzysztof Klauza
Stanisław Kowalik
Dariusz Kruczkowski
Magdalena Krzykała
Mariusz Lipowski
Józef Majewski
Eligiusz Małolepszy
Waldemar Moska
Radosław Muszkieta
Marek Napierała
Natalia Pobirchenko
Marzena Podgórska
Marek Popowczak
Jacek Przybylski
Łukasz Radzimiński
Aleksander Stuła
Dorota Szade
Andrzej Szwarc
Renata Urban
Marta Wieczorek
Weronika Wrona-Wolny
Mariusz Zasada
Monika Żmudzka-Brodnicka
Grzegorz Żurek

Recenzenci tomu XXV (2015)
Marta Borowska-Stefańska
Grażyna Brzezińska-Rajszys
Zbigniew Jastrzębski
Maciej Jóźwik
Ewa Kupcewicz
Mariusz Lipowski
Barbara Marciszewska
Tomasz Michalski
Jolanta Mogiła-Lisowska
Kazimierz Nagody-Mrozowicz
Marek Napierała
Monika Opanowska
Józef Opara
Stanisław Oszczak
Natalia Pobrichenko
Stanisław Sawczyn
Janusz Skalski,
Teresa Socha
Andrzej Szwarc
ks. Bp Wiesław Śmigiel


Recenzenci tomu XXIV (2014)

Tadeusz Ambroży
Ewa Dybińska
Tomasz Frołowicz
Margarita Ilieva
Zbigniew Jastrzębski
Romana Kadzikowska-Wrzosek
Alicja Kosakowska
Wiesława Kuźniar
Katarzyna Kotarska
Grzegorz Lech
Mariusz Lipowski
Radosław Muszkieta
Ewa Niedzielska
Anna Orkwiszewska
Marcin Pasek
Krzysztof Perkowski
Marzena Podgórska
Stanisław Sawczyn
Teresa Zwierko
Adrian Lubowiecki-Vikuk
Anna Nitecka-Walerych,
Rajmund Tomik
Danuta Umiastowska
Jan A. Wendt
Barbara Wilk
Kazimierz Witkowski
Weronika Wrona-Wolny
Alicja Zaleska-Nowak
Artur Ziółkowski

Recenzenci tomu XXIII (2013)
Tadeusz Ambroży
Tomasz Gabryś
Marek Graczyk
Kazimierz Kochanowicz
Piotr Kunysz
Mariusz Lipowski
Waldemar Moska
Radosław Muszkieta
Beata Pluta
Michał Staniszewski
Bp Wiesław Śmigiel
Donata Wojtas-Ślubowska

Recenzenci tomu XXII (2012)
Tadeusz Ambroży
Zbigniew Dziubiński
Dobiesław Dudek
Krzysztof W. Jankowski
Wojciech Jans
Zbigniew Jastrzębski
Jarosław Jaszczur-Nowicki
Mariusz Lipowski
Danuta Umiastowska

Recenzenci tomu XXI (2011)
Robert Dargiewicz
Władysław Jagiełło
Mariusz Lipowski
Viktor Mishchenko
Wojciech Przybylski
Małgorzata Resiak
Stanisław Sawczyn
Andrzej Suchanowski

Recenzenci tomu XX (2010)
Tadeusz Ambroży
Ewa Babicz-Zielińska
Sławomir Drozdowski
Zbigniew Jastrzębski
Kazimierz Kochanowicz
Andrzej Krawański
Ryszard Panfil
Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew
Stanisław Sawczyn
Stanisław Socha
Andrzej Suchanowski
Andrzej Wieczorek
Zdzisława Wrzosek