Listy i harmonogramy

W TYM MIEJSCU KOMISJE OPUBLIKUJĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJETYCH NA STUDIA.

W związku z przedłużeniem rekrutacji dodatkowej, termin opublikowania list osób przyjętych na studia II stopnia zostaje przesunięty na 9.10.2020 r. Zmiana ta spowodowana jest licznymi prośbami kandydatów. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora AWFiS nr 112/2020 z 30 września 2020 r.

https://awfgdansk.sisco.info/zarzadzenia,11_1-2020-9