Informacje ogólne

Studium Języków Obcych przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oferuje lektoraty języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania dla studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych wszystkich kierunków Naszej Uczelni, a także lektorat języka angielskiego dla doktorantów. Celem lektoratu jest utrwalenie ogólnej znajomości języka, a także rozwijanie słownictwa i umiejętności specjalistycznych z zakresu turystyki, rekreacji, sportu, fizjoterapii i promocji zdrowia.

Studium Języków Obcych

Sekretariat Studium Języków Obcych
czynny jest dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00

mgr Elżbieta Ejankowska
pok. 23 (nad bieżnią LA) 

SKŁAD OSOBOWY PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium
dr Krzysztof Pniewski – st. wykładowca języka angielskiego

 

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dyżury pracowników

Terminarz zaliczeń i egzaminów - studia stacjonarne