ODBIÓR DYPLOMU

01.08.2020

W pilnych przypadkach w sprawie odbioru dyplomu można umówić się mailowo:

01-14/08/20  z Panią: izabela.posanska@awf.gda.pl
19-31/08/20  z Panią : alicja.bielska@awf.gda.pl

Wróć