Praktyki r.a. 2019/2020

08.09.2020

Szanowni studenci,
Przypominam, że w związku z problemami organizacyjnymi wynikającymi
z ograniczeń ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadzone zostają
następujące zmiany w procesie klasyfikacji studentów w zakresie realizacji studenckiej
praktyki zawodowej na kierunku turystyka i rekreacja.
Praktyka wdrożeniowa
(studenci II roku studiów I stopnia – tryb stacjonarny i niestacjonarny)
1. Studenci, którzy z przyczyn organizacyjnych nie zdołają zrealizować i rozliczyć praktyki
wdrożeniowej mogą starać się o przeniesienie zaliczenia praktyki wdrożeniowej z semestru
czwartego (semestr letni roku akademickiego 2019-2020) na semestr szósty (semestr letni
roku akademickiego 2020-2021). Podstawą jest złożenie stosownego wniosku (do pobrania
ze strony AWFiS/zakładka praktyki TiR) u Pełnomocnika Prodziekana dla Kierunku Turystyka i
Rekreacja odpowiedzialnego za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi, do dnia
25.09.2020. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Wychowania
Fizycznego pokój 15 blok B lub za pośrednictwem komunikacji zdalnej wysyłając skan
wniosku popisanego odręcznie na adres praktyki-tir@awf.gda.pl.
2. Studenci, którzy zrealizowali praktykę w pełnym zakresie (wraz z praktyką na rzecz uczelni)
zobowiązani są do złożenia kompletnej dokumentacji (oryginały) w biurze Pełnomocnik
Prodziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku Turystka i Rekreacja pokój nr
8 blok A lub w sekretariacie Katedry Wychowania Fizycznego pokój 15 blok B, do
zakończenia sesji poprawkowej.
UWAGA!
Powyższe ustalenia dotyczą WYŁĄCZNIE letniej sesji egzaminacyjnej roku
akademickiego 2019/2020 co oznacza, że nie złożenie wniosku w określonym
terminie lub pełnej dokumentacji będącej podstawą do uzyskania zaliczenia
studenckich praktyk zawodowych na kierunku Turystyka i Rekreacja skutkować
będzie brakiem klasyfikacji w zakresie wdrożeniowej, studenckiej praktyki
zawodowej.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres praktyki-tir@awf.gda.pl
dr Piotr Wojdakowski
Pełnomocnik Prodziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
na kierunku Turystka i Rekreacja

Wróć