Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 

mgr Mateusz Karnia
KONKURS "PRELUDIUM 16"

 • Korzystny wpływ witaminy D na metabolizm, stres oksydacyjny oraz atrofię w mięśniu szkieletowym, podczas długotrwałego podwyższenia poziomu glikokortykoidów.
  Okres realizacji: 24.06.2019 – 23.06.2022

 

mgr Maja Tomczyk
KONKURS "PRELUDIUM 16"

 • Wpływ suplementacji kwasami omega-3 u trenujących mężczyzn na zmiany w wydzielaniu miokin i innych peptydów indukowane wysiłkiem fizycznym.
  Okres realizacji: 22.01.2019 – 24.07.2022

 

dr Kinga Humińska-Lisowska
KONKURS "PRELUDIUM 15"

 • Wpływ indukowanego wysiłkiem fizycznym uszkodzenia mięśni, stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego na mikroflorę jelitową sportowców.
  Okres realizacji: 25.02.2019 – 24.02.2022

 

dr Katarzyna Dzik
KONKURS "PRELUDIUM 15"

 • Wpływ treningu pływackiego na przebieg autofagii i stres oksydacyjny w rdzeniu kręgowym myszy ze Stwardnieniem Zanikowym Bocznym.
  Okres realizacji: 15.01.2019 – 14.01.2022

 

mgr Anna Gmiąt
KONKURS "PRELUDIUM 12"

 • Prozdrowotne oddziaływanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności z
  oporem własnego ciała w grupie kobiet w różnym wieku-rola adipokin i miokin.
  Okres realizacji: 22.09.2017 – 21.09.2019

 

dr hab. Giovanni Lombardi
KONKURS "OPUS 15"

 • Aktywacja szlaków związanych z inflomasomami w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i zwiększona aktywacja tych szlaków w mięśniach szkieletowych w odpowiedzi na aktywność fizyczną - badania in vitro
  i in vivo.
  Okres realizacji: 09.01.2019 – 08.01.2022

 

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
KONKURS "OPUS 11"

 • Analiza genotypowa, haplotypowa i poziom metylacji wybranych genów w kontekście dopaminergicznej teorii motywacji do działania i poszukiwania mocnych wrażeń u sportowców trenujących różne dyscypliny sportu.
  Okres realizacji: 26.01.2017 – 25.01.2021

KONKURS "OPUS 14"

 • Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego
  Okres realizacji: 22.05.201 – 21.05.2021

 

prof. dr hab. Ewa Ziemann
KONKURS "OPUS 13"

 • Efekty krótkoterminowe i długoterminowe ogólnoustrojowej krioterapii na wrażliwość na działanie insuliny w grupie osób z nadwagą -badania translacyjne z uwzględnieniem zmian indukowanych zimnem i treningiem na regulację hormonalną metabolizmu
  Okres realizacji: 03.01.2018 – 02.01.2021

KONKURS "OPUS 8"

 • „Nordic Walking jako efektywna forma redukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego w grupie starzejących się osób – rola żelaza i witaminy D”
  Okres realizacji: 14.09.2015 – 13.09.2018

 

dr hab. Robert Olek, prof. AWFiS
KONKURS "OPUS 8"

 • „Suplementacja karnityną a funkcja mięśnia szkieletowego w starzeniu”
  Okres realizacji: 14.09.2015 – 13.03.2019

 

dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS
KONKURS "OPUS 7"

 • „Wpływ suplementacji witaminą D, odpowiedniego programu rehabilitacyjnego, na czucie równowagi u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa z zastosowaniem implantów statycznych i dynamicznych, u pacjentów ze złamaniami kompresyjnymi kręgosłupa w odcinku piersiowym, po zastosowaniu cementoplastyki oraz u pacjentów po pierwszorazowej mikrodiscectomii” –
  Okres realizacji: 25.04.2013 – 24.04.2017 ZAKOŃCZONY

 

dr Sylwestr Kujach
KONKURS "PRELUDIUM 4"

 • „Wpływ treningu interwałowego na poziom obwodowego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego i funkcje poznawcze człowieka”
  Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2016 ZAKOŃCZONY

 

dr Tomasz Grzywacz

 • "Wplyw suplementacji witaminą D3 na sprawność psychomotoryczną, wydolność fizyczną i tolerancję wysiłkową młodych mężczyzn w warunkach hipoksji".
  Okres realizacji od 17.05.2011 - 15.05.2015 r.